ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 20.2.2018

09.30  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΙ  ΣΤEΦΑΝΟΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ  ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΕΜΑΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

10.30  ΑΠΑΝΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Ι

12.00  ΤΑ ΛΑΪΚΑ 

13.00  ΤΑ ΠΙΚΡΟΣΑΒΒΑΤΑ

15.00  ΑΠΑΝΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΙΙ 

16.00  ΤΑ ΖΕΪΜΠΈΚΙΚΑ 

17.00  ΕΡΗΜΙΑ

18.00  LITANY II

19.00  ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΓΛΟΥ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 

21.00  ΔΙΟΝΥΣΟΣ 

23.00  CANTO GENERAL