Τ ε τ ρ ά χ ο ρ δ α : Θ ε ω ρ ί α – Σ ύ σ τ η μ α.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διδακτορική διατριβή Ιουλίας Λαζαρίδου-Ελμαλόγλου Μίκης Θεοδωράκης: 
Το συμφωνικό έργο της περιόδου 1937-1960. 
Αισθητικές θεωρίες Προγραμματικά Στοιχεία στα έργα του. 
Το πιάνο ως solo όργανο και ως μέλος της ορχήστρας. 
Επιρροές από τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στην Ελλάδα.