ΒΡΑΔΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗ 24.4.2018

10.30 ΚΑΤΑ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ ΠΑΘΗ . ποίηση ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ .  ΚΑΝΤΑΤΑ 

11.35 ΑΠΑΝΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΙΙΙ