εκτάκτως διαμορφώνουμε το προγράμμα.

Εκτάκτως αναδιαμορφώνουμε το πρόγραμμα και το αφιερώνουμε στη μνήμη του
Ήρωα πιλότου, εκφράζοντας  τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του....