Οι χώρες που ακούνε το Mikis radio

 Στις 78 έχουν αυξηθεί οι χώρες από όπου προέρχονται οι ακροατές μας.
 Σας ευχαριστούμε για την στηρίξει στη σημαντική προσπάθεια διάδοσης της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. 

Ακολουθεί κατάλογος.

1. Greece

2. United States

3. Germany

4. Romania

5. United Kingdom

6. Belgium

7. Canada

8. Cyprus

9. Netherlands

10. France

11. Sweden

12. Norway

13. Austria

14. Italy

15. Australia

16. Chile

17. Unknown

18. Ireland

19. Switzerland

20. Serbia

21. Turkey

22. Luxembourg

23. Russian Federation

24. Argentina 

25. Hungary

26. Finland

27. Lithuania

28. Taiwan, Province Of China

29. Spain

30. Israel

31. Denmark

32. Bulgaria

33. Mexico

34. United Arab Emi

36. Slovenia

37. Brazil

38. South Africa

39. Poland

40. Czech Republic

41. Hong Kong

42. Latvia

43. Ecuador

44. Barbados

45. Japa

46. Albani

47. Ukraine

48. Uruguay

49. India

50. China

51. Slovakia

52. Viet Nam

53. Skopia , The Former Yugoslav Republic Of

54. Bosnia And Herzegovina

55. Egypt

56. Peru

57. Unknown

58. New Zealand

59. Congo, The Democratic Republic Of The

60. Qatar

61. Unknown

62. Montenegro

63. Panama

64. Colombia

65. Croatia

66. Guatemala

67. Iran (Islamic Republic Of)

68. Lebanon

69. Indonesia

70. Jordan

71. Korea, Republic Of

72. Algeria

73. Paraguay

74. Malta

75. Tunisia

76. Saudi Arabia

77. Belarus

78. Thailand